Монголын Анагаахын Сэтгүүлүүдийн Холбоо (МАСХ)

 
Мэдээ, Мэдээлэл
2014-09-24
Монголын анагаахын оюутны 3 дугаар чуулганыг 2014 оны 11 дүгээр сард хийхээр төлөвлөж байна. Чуулганд илтгэл бичиж оролцоно уу...
2013-01-24
Монголын âирус судлалын нийгэмлэг, Монголын анагаах ухааны академи , бусад төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран 2013 оны 9 дүгээр...
2012-11-29
Монголын анагаах ухааны академийн ерөнхийлөгч П.Нямдаваагийн урилгаар Япон Улсын Халдварт өвчин судлалын үндэсний хүрээлэнгийн захирал ПрофессорХ.Ватанаве тэргүүтэй төлөөлөгчид 2012 оны...

Зураг
  
Нийт статистик үзүүлэлт Тоо
 Нийт нийтлэлийн тоо:
Үүнээс
Монгол хэл дээрх нийтлэл:
Англи хэл дээрх нийтлэл:
МонголМэд дэх нийтлэл
 Үүнээс:
Монгол хэл дээрх нийтлэл:
Англи хэл дээрх нийтлэл:
Pubmed ээс татсан нийтлэл:  
Wprim ээс татсан нийтлэл:  
Нийтлэл үзсэн тоо:  
Үүнээс:
МонголМэд:  
Pubmed:  
Wprim:  

Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, ©  2012.
Вебийг бүтээсэн INFOCON ХХК